Stichting FIRST Fiscale Rechtshulp

De Stichting FIRST Fiscale Rechtshulp (SFFR) is in september 2012 opgericht door studenten Fiscaal Recht en Fiscale Economie en is de opvolger van de Stichting Fiscale Rechtshulp Limburg (SFRL). De SFFR houdt zich bezig met het gratis verlenen van advies op het gebied van belastingzaken en organiseert daartoe belastingspreekuren op 5 locaties: Roermond, Meerssen, Maastricht, Margraten en Valkenburg.

 

Onze werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het invullen van belastingaangiften voor de inkomstenbelasting. Daarnaast houden we ons onder andere bezig met het opstellen van beroepschriften en bezwaarschriften tegen belastingaanslagen, het aanvragen van toeslagen, het treffen van betalingsregelingen, het doen van verzoeken tot uitstel van betaling of kwijtschelding en andere hiermee samenhangende werkzaamheden. Dit doen wij in samenwerking met verschillende maatschappelijke organisaties.

De belastingspreekuren worden verzorgd door onze medewerkers. De SFFR kent op dit moment ongeveer 30 medewerkers, allen fiscale studenten aan de Universiteit van Maastricht. Door het verlenen van fiscale rechtshulp leveren zij niet alleen een belangrijke bijdrage aan de maatschappij, maar worden zij tevens in de gelegenheid gesteld om de tijdens hun studie opgedane kennis in de praktijk te brengen. Bovendien kunnen zij verschillende door de (partners van de) SFFR georganiseerde trainingen volgen om op de hoogte te blijven van actuele fiscale ontwikkelingen en hun aangiftekennis op peil te houden.

Eén keer per maand verzorgen wij op elke locatie een spreekuur. De cliënt wordt binnen een tijdsbestek van ongeveer 30 minuten geholpen door twee of drie van onze medewerkers. Sommige mensen komen naar het spreekuur voor het laten invullen van hun aangifte, maar willen daarnaast graag een praatje maken of andere juridische problemen bespreken.

Tijdens de aangifteperiode worden extra spreekuren gehouden, omdat er dan veel vraag is naar hulp bij belastingaangiftes.

Contact: bestuur@firstrechtshulp.nl

logosffr

Voorzitter
Boyd Dols

Vice-voorzitter
Jacqueline Titulaer

Secretaris
Veerle Dolmans

Penningmeester
Floris Zwart

 

Bestuur 2023-2024

(v.l.n.r. Boyd, Veerle, Jacqueline en Floris) 

Sponsoren:

Logo-clean-small