FIRST Fiscale Bedrijvendag

Ieder jaar organiseert FIRST Maastricht haar Fiscale Bedrijvendag. Op deze dag wordt aan de bedrijven de mogelijkheid geboden om zich door middel van o.a. workshops en presentaties aan de studenten te presenteren. Dit alles vindt plaats op een sfeervolle locatie waarbij tevens op informele wijze in contact kan worden gekomen tijdens de recruitment lunch of tijdens de borrel. Daarnaast wordt de mogelijkheid geboden om individuele gesprekken te voeren met de bedrijven. Deze gesprekken kunnen dan oriënterende gesprekken, stagegesprekken of sollicitatiegesprekken zijn. Ten slotte is er voor vervoer heen en terug gezorgd. Dit is het paradepaardje van de vereniging en een zeer verantwoordelijke en relatief omvangrijke taak waarbij communicatieve en organisatorische vaardigheden centraal staan. Komend academisch jaar zal de FIRST Fiscale Bedrijvendag plaatsvinden op woensdag 15 februari 2021.

Voorzitter
Lotte Beckers

Commissieleden

Milan den Hartog
Ning Chen
Boyd Dols
Sander Beek

Deelname student?
Info volgt!

Deelname bedrijf?
Neem contact op met het bestuur: contact

Deelnemende bedrijven editie 2022/2023
Info volgt!

Internationale Commissie

Het bestuur heeft vanaf het jaar 2013-2014 in haar beleid opgenomen dat zij serieus met internationalisering aan de slag wil. Vandaar dat hiervoor een nieuwe commissie is ingesteld: de internationale commissie. Zij informeert de internationale studenten over alles met betrekking tot studie en stad om er voor hen een zo soepel mogelijk jaar van te maken. Verder organiseert zij aan het begin van het jaar het evenement ‘Meeting Maastricht’, waarbij een groep van internationale studenten een rondleiding krijgt door de stad en kennis maakt met de vele kroegen die Maastricht rijk is. Het stokpaardje van de internationale commissie is het opzetten van een internationale bedrijvendag die plaats zal vinden op vrijdag 10 februari 2023!

Voorzitter
Art Karakushi

Commissieleden
Viktoriya Nadejdina
Lorena Leon
Mika Smolander
Deivid Mustafa

FIRM

De FIRM redactie geeft vier maal per jaar het verenigingsblad de ”FIRM” uit. Zij zijn verantwoordelijk voor het benaderen van schrijvers van wetenschappelijke artikelen, artikelen van afgestudeerde fiscalisten over de ‘praktijkervaringen’, verslagen van activiteiten georganiseerd door FIRST Maastricht, verenigingsnieuws en nog veel meer!

Verder is het mogelijk de FIRM digitaal te bezichtigen vanaf de voorpagina van deze website.

Hoofdredacteur
Sarah Macnck

Commissieleden
Suzanne Pleijsier
Gregor Crufs
Ayla Kesper

Adverteren?
Neem contact op met het bestuur: contact

PR

De PR-commissie van FIRST Maastricht heeft diverse taken op verschillende momenten in het jaar. De hoofdtaak van deze commissie is de werving van nieuwe leden aan het begin van het academische jaar. Het jaar wordt direct actief begonnen door aanwezigheid op de introductiedagen voor nieuwe studenten. Ook zullen de commissieleden in verschillende onderwijsgroepen een korte presentatie geven over FIRST Maastricht. Gedurende het jaar zal de PR-commissie zorg dragen voor de promotie van diverse activiteiten van FIRST Maastricht, zoals de FIRST Fiscale Bedrijvendag. Verder ligt de organisatie van het jaarlijkse Open Feest, de Bachelor Activiteit en verscheidene andere activiteiten in de handen van deze commissie.

Voorzitter
Jeroen Pollaert

Commissieleden
Iris Debets
Mieke Schrijnemakers
Jaqueline Titulaer
Anouk Perriëns
Dionne Ackermans

Carrière

Vanaf het komende academisch jaar zal de Carrière Commissie haar intrede doen. De Carrière commissie zal verantwoordelijk zijn voor de organisatie van recruitment activiteiten, waarbij studenten in contact kunnen komen met potentiële werkgevers. In het eerste semester zal er een recruitment diner worden georganiseerd. Daarnaast zal de verantwoordelijkheid voor de planning en het soepel laten verlopen van de business tour bij de Carrière Commissie liggen.

Voorzitter
Lisanne Schreurs

Commissieleden
Juliette Couperus
Koen Boots
Stuart Curfs

FIRST Academy Commissie

In het academisch jaar 2016-2017 is er door FIRST Maastricht met groot succes leven geblazen in een gloednieuw programma, namelijk de FIRST Academy. De FIRST Academy is er voor de enthousiaste, extra gemotiveerde derdejaars bachelor- of masterstudent Fiscaal Recht of Fiscale Economie. Als jij op zoek bent naar een extra fiscale uitdaging (buiten je reguliere vakken om) en jezelf op een positieve manier in de kijker wilt spelen bij grote kantoren, is de FIRST Academy wellicht iets voor jou.

De FIRST Academy zal vijftien studenten de kans bieden om in samenwerking met eenaantal kantoren een zestal fiscale casus-opdrachten te gaan volbrengen. Iedere casusopdracht vindt steeds aansluiting bij een onderwerp dat relevant is voor de masteropleiding Fiscaal Recht/Economie. Iedere opdracht wordt behandeld in samenwerking met een ander kantoor. Daarnaast starten we dit jaar met een extra middag verzorgd door EY. Deze middag zal niet in het teken staan van een fiscaal onderwerp, maar van soft skills. Dit is een onderwerp waar steeds meer aandacht van potentiele werkgevers naar uitgaat.

Ieder onderwerp levert een studielast van ongeveer twee dagen op. Eén dag zal in beslag worden genomen door de kantoordag op locatie van het samenwerkende kantoor. Hier zullen de deelnemende studenten een casus voorgelegd krijgen die in groepen uitgewerkt dienen te worden. De andere dag zal in beslag worden genomen door voorbereiding en/of het met je groepje afronden van de opdracht. Het kantoor zal de gemaakte opdracht beoordelen. 

Uiteraard staat een succesvolle deelname aan de FIRST Academy schitterend op je c.v., zeker nu de bekendheid van de Academy groeit en we zeer positieve feedback van de deelnemende bedrijven van het afgelopen jaar hebben mogen ontvangen. Daarnaast ontvang je na het succesvol afronden van de Academy een erkend certificaat.

Dus ben jij geïnteresseerd om betere contacten te ontwikkelen met kantoren en meer diepgang aan te brengen in je studie? Stuur dan vóór 24 september a.s. je curriculum vitae en een motivatiebrief waarin je duidelijk maakt waarom jij geschikt bent om aan de FIRST Academy mee te doen naar academy@firstmaastricht.nl

Voorzitter
Isa van Dijk

Commissieleden
Joris Lijzenga
Tom Denis
Viktoriya Nadejdina

Buitenlandse Studiereis

In het verleden heeft FIRST Maastricht haar horizon verbreed en haar grenzen verlegd door middel van een studiereis met als bestemming onder meer Curaçao (2021) Kaapstad (2019), Taipei (2017), Athene (2015), Istanbul (2013), Moskou (2011) en New York City (2009). De bedoeling van onze studiereis is om kantoren elders in de wereld te bezoeken om op deze wijze jullie een indruk te geven van de werkzaamheden in het buitenland. Hierdoor bieden we studenten de optimale gelegenheid hun mogelijke opties met betrekking tot hun toekomstige baan in kaart te brengen. We reizen met 24 leden van FIRST Maastricht af naar een fiscaal interessante bestemming waarbij we natuurlijk niet vergeten om de stad en omgeving te verkennen en het nachtleven een bezoek te brengen. Voor de deelnemende studenten zal er een verplicht kantoorbezoek aan de sponsor(en) van de reis plaatsvinden in Nederland, alvorens wij tijdens onze studiereis de buitenlandse vestiging bezoeken. Als reiscommissie ben je dus met een team van vijf verantwoordelijk voor het organiseren van de reis van A tot Z nadat in overleg met het bestuur een locatie gekozen is.

Voorzitter
Koen Boots

Commissieleden
Juliette Couperus
Lisanne Schreurs
Veerle Dolmans

Kascontrole

De kascontrolecommissie van FIRST Maastricht heeft als taak de boekhouding van de penningmeester te controleren. Dit doen zij tweemaal per jaar. Ten eerste vóór de halfjaarlijkse Algemene Leden Vergadering waarbij onder andere het financiële halfjaarverslag gepresenteerd wordt en bij de wisselling van bestuur waarbij de realisatie gepresenteerd wordt.

Voorzitter
Niek Cuijpers

Commissieleden
Rob Tonen
Sjoerd Geraats

Alumni

De alumnicommissie is een nog jonge commissie voor onze oud-FIRST-leden. Deze commissie heeft afgelopen jaar voor het eerst een borrel in Amsterdam georganiseerd speciaal voor alle reünisten van FIRST Maastricht. Ook dit jaar zal deze commissie zorg dragen voor de organisatie van een leuke activiteit.

Het doel van deze activiteit voor alumni is om op een laagdrempelige manier een opgebouwd netwerk te onderhouden en uit te breiden met andere alumni van FIRST Maastricht. Tevens is het een ideale manier om met elkaar in contact te blijven en zo kennis en ervaringen uit te wisselen en, niet te vergeten, mooie herinneringen uit je studententijd in Maastricht weer op te halen.

In het verleden de studie Fiscaal Recht of Fiscale Economie afgerond aan de Universiteit Maastricht, maar nog niet ingeschreven als reünist van FIRST Maastricht?
Doe dit dan snel via onderstaande link!

INSCHRIJVEN

Voorzitter
Debbie Koedam

Commissieleden
Maike van Caldenborgh
Floor Kuijer
Toine Gorissen
Rob van Roij