Bestuur 2021-2022

Lisanne Schreurs, Isa van Dijk, Juliette Couperus, Lotte Beckers

Bestuur 2021-2022

Voorzitter
Juliette Couperus

Secretaris
Isa van Dijk

Penningmeester
Lotte Beckers

Commissaris Intern/ Vicevoorzitter
Lisanne Schreurs 

Voorzitter

Als voorzitter ben ik het gezicht van de vereniging. Dit betekent dat ik het algemene aanspreekpunt ben voor partners, leden en medebestuurders. Te allen tijde dien ik het overzicht te bewaren en bij te springen of in te grijpen waar nodig. Daarnaast ben ik gedurende het jaar hoofdverantwoordelijk voor de acquisitie. Het grootste gedeelte van de acquisitie zal tijdens het zomerreces, in samenwerking met mijn medebestuurders, worden afgedwongen. In de loop van het academische jaar zal ik ook nieuwe contacten maken en bestaande contacten onderhouden. Ook bekleed ik een hoofdrol bij algemene ledenvergaderingen, bestuursvergaderingen, overleggen met andere studieverenigingen en de capaciteitsgroep belastingrecht. Tot slot ben ik lid van de Raad van Toezicht van de SFFR.

Secretaris

Als Secretaris ben ik het centrale aanspreekpunt voor alle leden. Dit betekent dat de communicatie tussen FIRST Maastricht en onze leden via mij geschiedt. Ik ben verantwoordelijk voor de ledenadministratie en houd dus alle in- en uitschrijven bij. Door het versturen van periodieke updates, zorg ik ervoor dat de leden op de hoogte zijn van het laatste verenigingsnieuws. Verder heb ik contact met onze partnerkantoren met betrekking tot het versturen van mailings en het plaatsen van social media posts. Ook ontferm ik mij over de verslaggeving naar onze zusterverenigingen toe. Bovendien is het mijn taak om de notulen bij bestuursvergaderingen en algemene ledenvergaderingen op te maken. Ik ben mede-verantwoordelijk voor het beheer van de website en social media. Dit houdt onder andere in dat ik via onze social media accounts probeer om leden enthousiast te maken voor onze activiteiten. Tot slot ben ik lid van de Raad van Toezicht van de Stichting FIRST Fiscale Rechtshulp.

Penningmeester

Alom bekend als de vrouw van het geld. Naast het opstellen van de begroting en later in het jaar de realisatie, ben ik meer in het algemeen verantwoordelijk voor de financiële administratie en dat er zorgvuldig met geld wordt omgesprongen. Dit betekent dat ik als Penningmeester de persoon ben die zorg draagt voor het opstellen van facturen (aan de hand van sponsorgesprekken), het afhandelen van facturen (met de nodige controle daarin begrepen) en het innen van contributie bij de leden en alumni. De declaraties en budgetten zijn ook mijn terrein. Tot slot zal ik tijdens de algemene leden vergadering een presentatie houden over de financiële toestand van de vereniging en ben ik lid van de Raad van Toezicht van Stichting FIRST Fiscale Rechtshulp (SFFR).

Commissaris Intern / Vicevoorzitter

Bij het bekleden van de functie als Commissaris Intern werk ik intensief samen met alle commissies die de vereniging rijk is. Ik begeleid deze commissies bij het behalen van hun doelen. Daarnaast zorg ik ervoor dat zij gebruikmaken van elkaars capaciteiten, waarbij ik, waar nodig, zal bijspringen. Het is hiervoor van belang om de ontwikkelingen binnen de commissies zorgvuldig te volgen en om oog te hebben voor de kleine details, waarvoor telkens een balans moet worden gevonden. Naast deze aansturende functie binnen de commissies zal ik als Commissaris Intern / Vicevoorzitter deel uitmaken van de Raad van Toezicht van de Stichting FIRST Fiscale Rechtshulp. Tot slot ben ik dit jaar mede-verantwoordelijk voor het beheer van de website en social media.