Bestuur 2023-2024

Yentl van den Heuvel, Floor Bongers, Maartje Ras, Gregor Curfs

Bestuur 2023-2024

Voorzitter
Maartje Ras

Secretaris
Floor Bongers

Penningmeester
Gregor Curfs

Commissaris Intern/ Vicevoorzitter
Yentl van den Heuvel

Voorzitter

Als voorzitter ben ik het gezicht van de vereniging waarbij ik tevens het algemene aanspreekpunt ben voor partners, leden en medebestuurders. Als voorzitter dien ik ten allen tijde rust en overzicht te bewaren in de vereniging en eventueel in te grijpen waar nodig. Verder behoort de acquisitie tot een van mijn meest belangrijke taken. De acquisitie zal, in samenwerking met mijn medebestuurders, voornamelijk in het zomerreces worden afgenomen. Ook zal ik het contact met de huidige partners onderhouden en ben ik altijd actief bezig met het werven van nieuwe partners. Een van mijn andere taken is het leiden van de algemene ledenvergaderingen en bestuursvergaderingen, maar ik vervul ook een belangrijke functie in het contact met andere studievereniging en de capaciteitsgroep belastingrecht. Tot slot ben ik lid van de Raad van Toezicht van de SFFR.

Secretaris

 

Als secretaris fungeer ik het centrale aanspreekpunt voor alle leden. Dit betekent dat de communicatie tussen FIRST en de leden via mij geschiedt.
Mijn meest tijdrovende bezigheden zijn voornamelijk alle werkzaamheden omtrent het papierwerk. Zo is onder andere mijn taak om de ledenadministratie up-to-date te houden en om de bestuursvergaderingen en de algemene vergaderingen te notuleren.
Naast al het papierwerk ben ik ook verantwoordelijk voor het enthousiasmeren van de al reeds bestaande leden en het werven van nieuwe leden. Dergelijke promotie geschiedt voornamelijk middels de sociale media, maar ook via de website en de periodieke updates. Voor al deze middelen ben ik verantwoordelijk en zullen dus door mij worden beheerd.
Dit brengt ook met zich mee dat ik met de partnerkantoren correspondeer over het versturen van mailings en het plaatsen van sociale media posts.
Tot slot treed ik ook toe tot de Raad van Toezicht van de Stichting FIRST Fiscale Rechtshulp (SFFR).

Penningmeester

Als penningmeester ben ik de persoon die zich bezighoudt met de financiën binnen de vereniging. Alles wat met geld te maken heeft, wordt goedgekeurd door de penningmeester. Dit zal geschieden met behulp van de begroting, welke aan het begin van het academische jaar wordt opgesteld. Tegen het einde van het academische jaar zal ik ook de realisatie opstellen. Als penningmeester zorg ik ervoor dat er zorgvuldig met geld wordt omgegaan binnen de vereniging. Om dit te realiseren stel ik budgetten op. Ik zal zorgen dat betalingen optijd gedaan worden en dat facturen tijdig de deur uit worden gestuurd. Ook zal ik de contributie innen van de leden en alumni. Tevens neem ik declaraties in behandeling, die leden bij mij indienen. Daarnaast treed ik toe tot de Raad van Toezicht van de Stichting FIRST Fiscale Rechtshulp (SFFR).

Commissaris Intern / Vicevoorzitter

Als commissaris intern ben ik de spil tussen het bestuur en alle commissies die onze vereniging kent. Mijn grootste taak binnen deze functie is het begeleiden en ondersteunen van de commissies. Om deze taak succesvol uit te voeren is het van groots belang dat ik ten alle tijden op de hoogte ben van alle ontwikkelingen en gebeurtenissen binnen onze commissies. Als commissaris intern zal ik er zorg voor dragen dat alle commissieleden binnen hun eigen commissie gebruik kunnen maken van elkaars kwaliteiten en capaciteiten. Hoewel de functie in beginsel aansturend is zal ik, waar dit op welk moment dan ook nodig is, tevens bijspringen en/of bepaalde zaken zelf regelen. 

Op de momenten dat de voorzitter niet aanwezig kan zijn, zal ik de functie van vicevoorzitter bekleden. Op  die momenten zal ik de taken van de voorzitter tijdelijk overnemen. Naast de hierboven genoemde functies zal ik tevens deel uitmaken van de Raad van Toezicht van de Stichting First Fiscale Rechtshulp.