V.l.n.r.: Maike, Romy, Philip, Rob

Voorzitter
Philip Savidis

Secretaris
Romy van der Rijt

Penningmeester
Rob Tonen

Commissaris Intern/Vicevoorzitter
Maike van Caldenborgh

Voorzitter

Als Voorzitter ben ik het gezicht van de vereniging. Dit betekent dat ik algemeen aanspreekpunt ben van het bestuur, zowel voor sponsoren, voor mijn medebestuursleden als voor de leden van de vereniging. Ik zal dus te allen tijde het overzicht moeten houden en de ruimte hebben om in te grijpen indien noodzakelijk. Daarnaast ben ik gedurende het jaar hoofdverantwoordelijk voor de acquisitie. Het grootste gedeelte van de sponsoring zal in de zomer met mijn medebestuurders worden afgedwongen. Met name in de loop van het jaar zal hier echter voor mij een rol zijn weggelegd in het aanleggen van nieuwe contacten en het onderhouden van bestaande contacten. Als Voorzitter bekleed ik ook een hoofdrol bij bestuursvergaderingen, algemene leden vergaderingen en het overleg met andere studieverenigingen en de capaciteitsgroep belastingrecht. Tot slot ben ik lid van de Raad van Toezicht van de SFFR.

Secretaris

Als Secretaris ben ik het aanspreekpunt voor de leden. Ik houd nieuwe in- en uitschrijvingen bij en zorg dat de leden up to date zijn van het laatste verenigingsnieuws. Als Secretaris ben ik ook verantwoordelijk voor de juridische zaken binnen de vereniging en voor verslaggeving naar zusterverenigingen toe. Verder bekleed ik de belangrijke taak van het opmaken van de notulen bij bestuursvergaderingen en algemene ledenvergaderingen. Tot slot ben ik lid van de Raad van Toezicht van de Stichting FIRST Fiscale Rechtshulp.

Penningmeester

Alom bekend als de man van het geld. Naast het opstellen van de begroting en later in het jaar de realisatie, ben ik meer in het algemeen verantwoordelijk voor de financiële administratie en dat er zorgvuldig met geld wordt omgesprongen. Dit betekent dat ik als Penningmeester de persoon ben die zorg draagt voor het opstellen van facturen (aan de hand van sponsorgesprekken), het afhandelen van facturen (met de nodige controle daarin begrepen) en het innen van contributie bij de leden en alumni. De declaraties en budgetten zijn ook mijn terrein. Tot slot zal ik tijdens de algemene leden vergadering een presentatie houden over de financiële toestand van de vereniging en ben ik lid van de Raad van Toezicht van Stichting FIRST Fiscale Rechtshulp (SFFR).

Commissaris Intern / Vicevoorzitter

Bij het bekleden van deze functie werk ik nauw samen met de verschillende commissies die aangesteld zijn. Ik vul aan waar nodig en zorg dat de commissies onderling gebruik maken van elkaars capaciteiten. Ik ben dus constant bezig met een balans vinden tussen werken met oog hebben voor detail, maar tegelijkertijd ook de grote lijnen kunnen blijven zien. Naast een aansturende functie binnen de commissies zal ik als Commissaris Intern / Vicevoorzitter deel uitmaken van de Raad van Toezicht van de Stichting FIRST Fiscale Rechtshulp om een optimale samenwerking tussen de stichting en de vereniging te kunnen waarborgen. Tot slot ben ik dit jaar verantwoordelijk voor het beheer van onze website en social media.