FUNCTIEOMSCHRIJVING

De Capaciteitsgroep Belastingrecht zoekt een docent die aantoonbare affiniteit heeft met de fiscale problematiek van particulieren en het midden- en kleinbedrijf ter versterking van onze bacheloropleidingen die al jaren tot de Nederlandse top behoren.

De docent zal in eerste instantie worden ingezet in het bacheloronderwijs op gebieden als loon- en inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en schenk- en erfbelasting. Naast het verzorgen van een rol als tutor in het Maastrichtse onderwijssysteem, behoort het begeleiden van theses tot de taak van de kandidaat en het coördineren van een of meer inleidende blokken.

FUNCTIE-EISEN

  • Een universitaire bachelor- én masteropleiding fiscaal recht of fiscale economie;
  • Analytisch vermogen en in staat om zowel zelfstandig als in teamverband te kunnen werken;
  • Mondeling en schriftelijk vaardig in het Nederlands en het Engels, tenminste op niveau C1 van het Europees Referentiekader voor talen;
  • Een flexibele, collegiale en oplossingsgerichte werkhouding;
  • Enkele jaren werkervaring op fiscaal terrein wordt aanbevolen.

ARBEIDSVOORWAARDEN

De aanstelling zal plaatsvinden voor een periode van één jaar. Bij gebleken geschiktheid kan deze worden verlengd. Het behalen van een basiskwalificatie onderwijs (BKO) is daarvoor vereist.

De functie is in het kader van de universitaire functieordening ondergebracht in UFO profiel docent 4, of, bij een gepromoveerde kandidaat, docent 3. De functie is gewaardeerd in salarisschaal 10 (minimaal € 2.709 en maximaal € 4.274 bruto per maand bij een fulltime dienstverband), naast vakantiegeld en een eindejaarsuitkering) respectievelijk 11 (minimaal € 3.637en maximaal € 4.978 bruto).

Meer informatie over de arbeidsvoorwaarden kan worden gevonden http://www.maastrichtuniversity.nl , kies medewerkers.

WERKGEVER

Universiteit Maastricht

De Universiteit Maastricht (UM), is bekend om haar unieke, innovatieve, probleemgestuurde onderwijssysteem (PGO), dat wordt gekarakteriseerd door een kleinschalige en studentgeoriënteerde benadering. Het onderzoek aan de UM is multidisciplinair en thematisch van aard, en vindt geconcentreerd plaats in onderzoeksinstituten en schools. De UM heeft op dit moment zo’n 16.300 studenten en 4.300 medewerkers. Ten gevolge van het sterke internationale karakter is een groot deel van zowel studenten als medewerkers afkomstig uit het buitenland. De UM bestaat uit: Faculty of Health, Medicine and Life Sciences, Faculty of Law, School of Business and Economics, Faculty of Science and Engineering, Faculty of Arts and Social Sciences en de Faculty of Psychology and Neuroscience.

http://www.maastrichtuniversity.nl/

AFDELING

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

De facultaire medewerkers die zich bezig houden met onderwijs en wetenschappelijk onderzoek zijn ondergebracht in verschillende capaciteitsgroepen: Belastingrecht, Internationaal en Europees Recht, Grondslagen van het Recht, Privaatrecht, Publiekrecht, Strafrecht en Criminologie. Het onderzoek aan de rechtenfaculteit is geconcentreerd in onderzoeksgroepen die zijn aangesloten op de door KNAW erkende onderzoeksscholen Ius Commune en Rechten van de Mens en in de facultaire onderzoeksinstituten, waaronder de Maastricht Graduate School of Law.

De Maastricht Graduate School of Law biedt promovendi en getalenteerde studenten faciliteiten voor wetenschappelijk juridisch onderzoek, supervisie en opleiding.

Promovendi worden ondergebracht in de capaciteitsgroep in het vakgebied dat aansluit op het thema van hun onderzoekvoorstel.

De Capaciteitsgroep Belastingrecht bedient ruim 500 studenten in de fiscale opleidingen aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid en de School of Business and Economics en verzorgt daarnaast cursussen voor postdoctorale opleidingen voor registeraccountants en –controllers en keuzeblokken voor studenten van andere opleidingen. Een volledig Engelstalige masteropleiding International & European Tax Law maakt onderdeel uit van het aanbod.

ADDITIONELE INFORMATIE

Meer informatie over deze vacature kan worden verkregen bij: prof. mr. dr. R.H.C. Luja, raymond.luja@maastrichtuniversity.nl, +31 43 388 2781.

Solliciteren kan via de volgende website: https://www.academictransfer.com/en/52087/docent-bij-de-capaciteitsgroep-belastingrecht-faculteit-der-rechtsgeleerdheid-08-10-fte/

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

© 2015 First Maastricht | Made with love  .
Top
Bezoek ons ook op:  - - -